ต้นแบบสนามเด็กเล่นสุดครีเอทีฟ

รู้ใช่ไหม ร่างกายมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวมากๆ นะ เรามีแขนขา ที่อิสระ มีลำตัวที่ตั้งตรง เราจะวิ่งเล่นได้อย่างดี ทีเดียว แต่สำหรับชีวิตยุคใหม่ อะไรที่สะดวกออกแบบมาให้มนุษย์ “ขี้เกียจ” ได้มากที่สุด ดูเหมือนจะกลายเป็นผู้ชนะ เราไม่ปฏิเสธความสบายหรอก แต่ถ้ารากงอกมากไปร่างกายไม่ขยับ โรคจะถามหานะจ๊ะ ทุกเพศทุกวัยควรออกกำลังกายให้เป็นนิสัย โดยเฉพาะเด็กๆ ก็ยิ่งควรมีพื้นฐานร่างกายให้แข็งแรงดีตั้งแต่ต้น

ทาง สสส. จึงมีโครงการ “แอคทีฟ เพลย์” (Active Play) ขึ้นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายในเด็กวัย 6 – 14 ปี ทั้งในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และ ที่บ้าน และสำหรับต้นแบบที่จัดแสดงในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพนี้ สสส.ก็ได้ร่วมมือกับ TCDC ทำโครงการออกแบบ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ Active Play เป็นโครงการที่ยังไม่มีคำตอบตายตัวจึงต้องมีการค้นหาปัญหาว่า “ทำไมเด็ก จึงไม่ออกมาเล่น?” เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) ในทุกขั้นตอนใช้เครื่องมือการมีร่วมกัน ของคนในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นชุมชนฮารูณ ชุมชนโปลิศสภาเด็กๆ และคุณครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียน สตรีมหาพฤฒาราม และผู้ปกครอง กว่า 500 คน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 กิจกรรมทางกาย เป็นสิ่งสำคัญต่อคนเราทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กเพราะไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพแต่ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงเด็กเกิดการเรียนรู้จำการเล่นและการเคลื่อนไหว ได้เรียนรู้ความสามารถของตน สร้างความมั่นใจ ความรู้จักตนเอง มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต กิจกรรมทางกายแบ่งเป็น 3 ระดับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth